Vi har nu haft vårt första protokollförda styrelsemöte. Det utvecklade sig till att bli mötet som bildade den ekonomiska föreningen, Arpnet ekonomisk fiberförening.

På mötet beslutade vi om stadgar för föreningen, vilka hämtades i princip i sin helhet från handboken för fiberföreningar. Övrigt som också måste finnas för att Bolagsverket ska kunna registrera firman avhandlades också.

På kvällen den 2 december 2013 kommer vi att hålla ett informationsmöte på Naturhälsan, dit alla och i synnerhet fastighetsägare, inom fiberföreningens område välkomnas. Så boka in denna kväll meddetsamma!
Vi kommer under mötet att informera om föreningens kommande arbete och hur man gör för att bli medlem i fiberföreningen. Mer information om mötet kommer att skickas ut under nästa vecka.