Då var man hemma igen efter kvällens information.

På mötet framkom det önskemål om att hitta stadgar och blankett för medlemsskap på nätet. Här följer länkar till dessa:

Stadgar för Arpnet ekonomisk förening

Som du säkert redan läst i stadgarna på länken här ovan gäller att det är en fastighetsägare som kan bli medlem i föreningen. Det räcker med en medlem per fastighet. Vi kommer att skicka ut inbetalningskort för insatsen, så fort vi fått till stånd ett bankgiro.

Anmälningsblankett medlemsskap

Du kan fylla i blanketten på datorn, skriva ut den och sedan skriva under den. Den underskrivna blanketten lämnas till områdesansvarig för vidare transport till föreningens sekreterare, Lotta Axelsson.
Under kvällen fick vi in ca ett dussin medlemsblanketter.