För ett tag sedan skickades följande ut per epost till alla i epostlistan. Ni har säkert redan läst det där. Men för ordningens skull publicerar vi det här också.

Det börjar nu röra sig när det gäller EU-bidrag för fiberetablering och det är dags att sätta igång med insamlingen av medlemmar på allvar. Utan större ansträngning från oss i arbetsgruppen, har knappt hälften av fastigheterna redan anmält sitt medlemskap.
 
Det som hänt är att länsstyrelsen meddelat datum för när ansökan kan skickas in, 1 september 2014. Sedan kommer det dock att dröja innan besked ges, det talas om våren 2015.

Inga förutsättningar har ändrat sig. Det är fortfarande upp till max 25000kr per fastighet som gäller och det finns ingen anledning att tro att den summan skulle öka. Om vi lyckas bra, så kan den istället sjunka något. Denna summa är det inte tal om att ta in till föreningen innan vi fått bidrag beviljat.
 
Det som pågår nu är att teckna upp medlemmar så att vi kan göra en så noggrann ansökan till länsstyrelsen som det bara går. För att göra detta är det dock viktigt att vi nu börjar jobba mer aktivt för att få med så många som möjligt. Prata med dina grannar och uppmana dem att skicka in sin ansökan till Uffe om de inte redan gjort det.
Hämta anmälningsblankett på följande länk:
https://www.dropbox.com/s/d15k25ienossc9q/medlemskap.pdf

För dig som inte bor i området, men ändå vill skcka in medlemsblanketten, skicka den med posten till adressen nederst i detta meddelande.
Efter att ifylld blankett tagits emot, skickas en faktura ut på 1000kr som är insatsen i föreningen.
 
Den 17 juni kommer vi att hålla årsmöte för medlemmar i Arpnet ekonomisk förening, kallelse kommer inom kort. Innan årsmötet kommer vi att hålla en kort information för alla i området.