Härmed kallas medlemmar till ordinarie årsmöte i Arpnet ekonomisk förening.

Tid: Tisdag 17 juni kl 19.00

Plats: Naturhälsan, Gamlarp 1208 A, Glimåkra

På programmet:
Kl 19.00 kort infomöte för alla intresserade fastighetsägare i vårt område. De som ej ansökt om medlemskap kan göra det på plats.
Därefter fika
Följt av årsmöte för medlemmarna, även nya medlemmar är välkomna.

Ärenden enligt stadgarna.

Välkommen!
Styrelsen för Arpnet ekonomisk förening