Uppteckningen av medlemmar är nu slutförd.

Vi kan nu konstatera att vi är 69 fastigheter som tecknat medlemskap i föreningen. Detta motsvarar drygt 70% av fastigheterna och är en jämförelsevis hög anslutningsgrad.

 

Arbetet fortskrider ...

Vi arbetar nu för fullt med att färdigställa ansökan om stöd för fiber. Den faktor som påverkar projektbudgeten mest är själva grävkostnaden. För att göra en korrekt uppskattning av denna har vi konsulterat ett antal olika aktörer och även haft besök av en entreprenör som arbetat flera år åt Skanova. Fibern kommer där det är möjligt att plöjas ner på åkermark (minst 80 cm djup) och i övrigt att gå bredvid vägbana eller mitt i. Plöjning är billigast och därför huvudalternativet. I övrigt anpassas grävning efter befintliga kablar, omgivande terräng, minsta påverkan mm. Grävningen kommer att detaljplaneras, kommuniceras och diskuteras med alla berörda i god tid innan eventuellt arbete påbörjas.

Den första ansökningsomgången har just öppnats och vi har för avsikt att skicka in ansökan under september månad.