Status quo råder på Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Man hoppas på att veta något mer efter nyår.
Vi lämnade in vår ansökan så komplett det gick i september månad, då det öppnades för möjligheten. Vi har genom kontakter fått reda på att det strax innan jul inkommit sex ansökningar totalt i Skåne. Vår är en av dem. Vi fortsätter att hålla en löpande kontakt med länsstyrelsen.

Mvh
Styrelsen för Arpnet fiberförening