Det var länge sedan det hände något på fiberfronten. Länsstyrelsen har skyllt på Jordbruksverket, som i sin tur väntat på EU. Som det ser ut just nu, så ska vår ansökan behandlas innan jul.

Vår ansökan har ju varit inlämnad i ganska exakt 1 år. Men vi har just fått reda på att den behöver kompletteras, senast i andra halvan av oktober. Det som skulle kunna höja upp den, så att den får högre prioritet är fler medlemmar med fast boende främst. vi har också tittat på olika alternativ för genomförande av projektet. Då har vi också konstaterat att det skulle kunna bli billigare om vi är fler.
Eftersom Boalt med omnejd påpassligt visat intresse, har vi beslutat att utöka vårt område norröver. Det exakta området är i skrivande stund inte fastställt. Men för att vi inte ska riskera hela bidraget, har vi sagt att det utökade området måste hålla samma anslutningsgrad som vi redan har i det befintliga området. Det vill säga 85% enligt Länsstyrelsen och Jordbruksverkets definition. Men det är klart att vi med gemensamma ansträngningar ordnar så att det uppfylls.

För detta ändamålet, kommer det att hållas två stycken informationskvällar i Boalts Bygdegård. Vi kommer att förmedla samma saker som vi redan gjort på de möten vi haft på Naturhälsan i Gamlarp sedan vår start för drygt 2 år sedan nu. Så för er som redan är medlemmar blir det inte precis något nytt.

För er i Boalt med omnejd alltså:
Informationsmöte kommer att hållas vid två tillfällen för att så många som möjligt ska kunna delta. Det räcker att man deltar vid ett av tillfällena.

Datum: torsdagen den 17/9 eller onsdagen den 23/9
Tid: 19:00
Plats: Bygdegården Boalt
Anmälan: Ingen anmälan

På mötet kommer bl.a. följande att redovisas/tas upp till diskussion:

  • Ungefärlig tidplan
  • Kostnader för fastighetsägare
  • Områdets avgränsning
  • Vi informerar om fiberns möjligheter, även i jämförelse med annan teknik för kommunikation.
  • Frågor som ställs under mötet

Det går bra att lämna medlemsansökan på mötet.

Följande meddelande skickas just nu ut per epost till fastighetsägare i Boalt. Klicka på nedanstående rubrik för att öppna det.
Anslutning med fiber för kommunikationer nu och i framtiden.

Länkar till ytterligare information:Slutligen till ALLA i Arpnets nuvarande och blivande område: Prata med grannar och andra ni känner i och kring Boalt. Det är bråttom att samla in medlemmar. Senast den 13/10 måste vi ha in anmälan. Det gynnar oss alla om vi kan i princip dubbla antalet fastigheter, vilket vi skulle göra med ett utökat område.