Höstens arbete kan mest liknas vid prickskytte på en slumpmässigt rörlig måltavla. Insamlingen av medlemsansökningar  gav ett gott resultat i höstas. Vi hoppades på 85% anslutningsgrad det blev det rätt precis. Vi i Arpnets styrelse träffades flera kvällar under oktober för att få till grävsträcka och budget. och Arpnets ansökan uppdaterades i oktober. Patrik Carzborn har jobbat hårt hela hösten med vad vi anser är huvudspåret, IP-Only. Med dem har vi diskuterat 156 anslutningar och det är alla de underskrifter vi fått in. Anledningen till att vi har IP-Only som huvudspår är att det är det som är ekonomiskt försvarbart. Även med IP-Only är kravet att vi blir beviljade bidrag. Så IP-Only har också en ansökan inne gällande  vårt område. När Länsstyrelsen ska handlägga våra ansökningar, ska vi meddela vilken av dem de ska handlägga och skrota den andra. I nuläget finns ett bud från IP-Only på strax under 20kkr per anslutning (inklusive grävning på tomten) under förutsättning att bidrag beviljas.
 
Länsstyrelsen har flyttat fram beslutsdatum flera gånger. Det senaste just nu är att de ska handlägga i april 2016, efter ytterligare en uppdatering av allas ansökningar nu i vår. Man har bl.a. skyllt på att it-systemet inte blir klart förrän då.
Länsstyrelsen Skåne har just nu mottagit 58 ansökningar på totalt 570 miljoner kronor, men bara 192 miljoner att dela ut.  Innan jul skrev man att detta skulle ske i vid 2 beslutstillfällen där endast 40% av dessa 192 delas ut i första beslutsomgången, vad som för tillfället gäller kring antalet beslutstillfällen är oklart. Konkurrensen är alltså stenhård,  många  ansökningar kommer inte att bli beviljade stöd.
 
Ansökningarna prioriteras efter ett ganska komplicerat poängsystem som man beslutat om på Jordbruksverket. Som man sagt på Länsstyrelsen kommer man att bevilja medel till de ansökningar med högst poäng så länge budgeten (192mkr) räcker. Den hårda konkurrensen gör att det ser ut som att det är bara full poäng som gäller för att få bidrag. Vi har full poäng på allt utom antal möjliga anslutningar. Max poäng innebär minst 200 anslutningar. Här följer jordbruksverkets definition på anslutning:
 "Som möjlig anslutning räknas alla hushåll med folkbokförda personer inom det område som avgränsats för projektet. I ett flerbostadshus räknas varje lägenhet med folkbokförda som en anslutning."
På svenska, fastboende. Så många fastboende har vi svårt att se att det finns här. I alla väderstreck finns områden som IP-Only redan har upptecknade anslutningar på.

Styrelsen kommer att ha ett möte med IP-only nu tidigt i vår för att diskutera möjligheter. Det är möjligt att vi tvingas till sammanslagning med ett annat område. Vi vet inte.

Länkar:
Jordbruksverket poängsättning:

Länsstyrelsen Skåne: