Välkommen den 28 juni kl 19:00 till årsmöte i Bygdegården (skolan) i Boalt.
Alla som anmält sig till föreningen välkomnas till mötet. Även ni som inte betalt en insats i föreningen.

Vi kommer att informera om läget just nu. När mötet kommer har vi fått reda på hur det gått vid andra beslutstillfället och om det finns något ytterligare att berätta efter detta.

Efter denna information kommer vi att hålla ett sedvanligt årsmöte.