Vi har fått reda på att det delats ut en broschyr från Telia om fiber till vissa i Boalt. Vi vet inte vad det betyder, eller vad det innebär för vår fiberförening. Det kan antingen vara lösningen på att alla får fiber, eller kan det riskera att de som inte fått detta meddelande från Telia aldrig kommer att få fiber. Vi håller på att försöka få tag på Telia för att prata ur föreningens och allas perspektiv.