Nu tycks intresset för att bygga fiber i våra trakter ha blivit stort. Just nu finns det i alla fall två aktörer som är sugna. Tillsammans är vi starkast och kan få bästa avtal både vad gäller pris och yta.

Vi skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev per e-post. Får du inte dessa, så hör av dig om du har en fastighet som du tror ligger inom vårt område.