Styrelsen har beslutat att rekommendera våra medlemmar att teckna sig hos IP-Only för att få fiber, http://www.ip-only.se/privat/bestall/#/. Vi uppmanar alla medlemmar att göra detta snarast för att få ett byggbeslut så fort som möjligt. Varje fastighetsägare måste teckna sig separat hos IP-Only för att få fiber.

Arpnet tog sitt beslut med fokus på våra medlemmar men vi har samarbetat med övriga fiberföreningar. Gemensamt med övriga fiberföreningar i norra Östra Göinge rekommenderar vi nu alla att teckna sig för IP-Only.

IP-Only är en kommersiell aktör och efter tecknande av avtal med IP-Only kommer de att vara er kontakt angående fiber. Kan ni inte ansluta via IP-Only hemsida så hör av er till oss, det finns några av våra medlemmar som saknas där ännu så länge.

Prioriteringen vi har gått efter i vår utvärdering har varit enligt följande:

  1. Samtliga föreningens medlemmar ska erbjudas fiber
  2. All fiber ska grävas ner
  3. Pris (initialt och löpande)