Sedan en kort tid har IP-Only tagit byggbeslut för vårt område. Det innebär att fiber faktiskt kommer att grävas ner. Vi har ett möte med övriga föreningar och möjligen också IP-Only i mitten av januari. Efter det kommer det ut ett utskick till alla som är med i epostlistan. Vi bör ju få reda på mer detaljer då.

Artikel i Kristianstadsbladet

Artikel i Norra Skåne

Östra Göinge kommun