Medlemmar och intressenter kallas till årsmöte i Arpnet Fiberförening. Anmälan görs enligt epost-utskick.

Plats: Sparbanken Göinge, källarlokalen.

Tid: 2018-03-08 kl 19:00

Välkommen !