Kallellse till årsmöte den 21 maj kl 19:00 i Boalts bygdegård.

Nu är det åter dags för årsmöte i fiberföreningen Arpnet. Denna gång i Boalts bygdegård.

 

IP-Only kommer att närvara på årsmötet och besvara frågor

På årsmötet kommer vår kontaktperson på IP-Only och vår byggledare att närvara. Det går bra att fråga dem direkt om du funderar på något. Vår förhoppning är att de ska ha kontrakterat entreprenör när årsmötet hålls. I så fall finns det chans att även entreprenören har en representant närvarande.